Novinky z oboru

Faktory ovlivňující účinek žebrovaného trubkového radiátoru

2021-11-15
Faktory ovlivňující účinekžebrovaný trubkový radiátor
1. Ovlivňován teplotou vnějšího prostředí. Podle teorie přenosu tepla konvekcí a teorie vedení tepla je známo, že vliv nerezové oceližebrovaný trubkový radiátorúzce souvisí s teplotou vnějšího prostředí. U stejného radiátoru platí, že čím vyšší je vnější teplota, tím slabší je kapacita výměny tepla žebrového radiátoru. Proto, když je žebrový radiátor instalován v prostředí s nízkou vnitřní teplotou, lze lépe zažít vynikající efekt rozptylu tepla radiátoru.
2. Ovlivněno tepelnou vodivostí samotného zařízení. Existuje mnoho druhů nerezové oceližebrové trubkové radiátoryna trhu a počet žeber má větší vliv na skutečný výkon odvodu tepla. Spotřebitelé si proto mohou užít více vysoce kvalitních žebrových radiátorů odolných vůči teplu a opotřebení, když si zvolí tepelný efekt. Svar kvalitního žebrového radiátoru je hladší a plocha pro odvod tepla je větší. Spotřebitelé si proto mohou vybrat pouze tento vysoce kvalitní žebrový radiátor pro zajištění efektu odvodu tepla.
3. Ovlivňuje velikost prostoru. Přenos tepla z nerezové oceližebrovaný trubkový radiátorve vzduchu má úzký vliv na velikost prostoru. Pokud budete jíst ploutev ve větším prostoru, bude do určité míry ovlivněn skutečný výkon radiátoru na jedno topení. Proto spotřebitelé instalují a kupují ploutve. Před instalací žebrového radiátoru byste měli pochopit prostor pro odvod tepla, který zařízení vydrží.
Heat Exchanger Fin Tube For Furnace