Novinky z oboru

Hliníkový lamelový výměník tepla

2021-08-11

(1) Vnitřní a vnější kanál trubky jsou oba žebrované trubkové evolventní hydrodynamické kanály, které mohou udržovat opačný směr a rotační tekutost primárního a sekundárního média pro přenos tepla. Ve srovnání s deskovým výměníkem tepla s žebrovanými trubkami má tento produkt vysokou účinnost výměny tepla, nízkou spotřebu surovin, kompaktní strukturu, nízkou hmotnost, nižší hmotnost a vysokou tlakovou kapacitu. Vzhledem k tomu, že nevyžaduje délku stoupacího potrubí, je celková výměna tepla Plocha se značně zvětší a tloušťka stěny je tenčí.


(2) Je vhodný pro situaci, kdy je tlakový rozdíl mezi dvěma bezpečnostními kanály velmi velký. Vzhledem k vysokotlaké únosnosti magnetického kroužku žebrované trubky je vysokotlaké médium zaváděno do trubky a spodní tlakové médium je přiváděno vně trubky.


(3) Strojní zařízení mění distanční sloupek v žebrovaném trubkovnici na distanční kus, což šetří suroviny a má silnější skutečný účinek vedení tepla.


Žebrované trubkové výměníky tepla jsou v současné době široce používány v ocelovo-hliníkových žebrovaných trubkách (navíjení žebrovaných žebrovaných ocelovo-hliníkových kompozitních žebrovaných trubek, válcované žebrované ocelovo-hliníkové žebrované trubky), které využívají tlakové odolnosti ocelových trubek a pevnosti hliníku. Efektivní tepelná vodivost, kombinovaná na speciálním obráběcím stroji. Jeho přechodový odpor je při 210°C téměř nulový. Výměníky tepla s žebrovanými trubkami se obecně používají k ohřevu nebo chlazení vzduchu a mají vlastnosti kompaktní konstrukce a velkých lamp na jednotku topné plochy. Je široce používán v textilu, tisku a barvení, ropě, chemickém průmyslu, sušení, elektrické energii a dalších oborech.


Průmyslové radiátory (zkráceně radiátory, známé také jako radiátorové trubky) jsou hlavní výbavou zařízení pro výměnu tepla, jako je chlazení vzduchu chladivem, ohřev vzduchu tepelným médiem nebo zpětné získávání odpadního tepla ze vzduchu studenou vodou. Vlijte vysokoteplotní vodu, páru nebo vysokoteplotní teplonosný olej k zahřátí vzduchu, vložte slanou vodu nebo nízkoteplotní vodu k ochlazení vzduchu. Průmyslové radiátory mohou být široce používány v lehkém průmyslu, stavebnictví, strojírenství, textilu, tisku a barvení, elektronice, potravinářství, škrobu, lékařství, metalurgii, nátěrech a dalších průmyslových odvětvích v horkovzdušném vytápění, klimatizaci, chlazení, kondenzaci, odvlhčování, sušení, atd.